altın para sistemi

altın para sistemi İng. gold currency system Alm. Goldwährungssystem Fr. système d'étalon-or
altın para sistemi İng. gold species system

Birinci Dünya Savaşı'na kadar uygulanan, temel değişim ve değer ölçüsü olarak kullanılan altının yanı sıra altına çevrilebilirliği olan kâğıt paraların da dolaşımda bulunduğu para sistemi. krş. altına çevrilgen kâğıt para sistemi


altın para sistemi için benzer kelimeler


altın para sistemi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
altın para sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis arap nıtla diziliminde gösterilir.