kretase sistemi, tebeşir sistemi

kretase sistemi, tebeşir sistemi Fr. système crétacé

(jeoloji)


kretase sistemi, tebeşir sistemi için benzer kelimeler


kretase sistemi, tebeşir sistemi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'e', 't', 'a', 's', 'e', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', ',', ' ', 't', 'e', 'b', 'e', 'ş', 'i', 'r', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kretase sistemi, tebeşir sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis rişebet ,imetsis esaterk diziliminde gösterilir.