tebeşir sistemi

tebeşir sistemi

bk. kretase sistemi.


tebeşir sistemi için benzer kelimeler


tebeşir sistemi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'e', 'ş', 'i', 'r', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
tebeşir sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis rişebet diziliminde gösterilir.