ABO kan grupları sistemi

ABO kan grupları sistemi İng. ABO blood groups system

Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.


ABO kan grupları sistemi için benzer kelimeler


ABO kan grupları sistemi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'B', 'O', ' ', 'k', 'a', 'n', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ABO kan grupları sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis ıralpurg nak OBA diziliminde gösterilir.