emek dışı gelir grupları

emek dışı gelir grupları İng. non-labour income groups

Ücret gelirleri dışında ekonomide belli bir dönemde elde edilen faiz, rant, kâr ve transfer gelirleri elde eden kişilerden oluşan gruplar.


emek dışı gelir grupları için benzer kelimeler


emek dışı gelir grupları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
emek dışı gelir grupları kelimesinin tersten yazılışı ıralpurg rileg ışıd keme diziliminde gösterilir.