azınlık grupları

azınlık grupları İng. minority groups Fr. groupes minoritaires

azınlık grupları için benzer kelimeler


azınlık grupları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
azınlık grupları kelimesinin tersten yazılışı ıralpurg kılnıza diziliminde gösterilir.