baskı grupları

baskı grupları İng. pressure groups Alm. pressure groups Fr. groupe de pression

baskı grupları için benzer kelimeler


baskı grupları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
baskı grupları kelimesinin tersten yazılışı ıralpurg ıksab diziliminde gösterilir.