kan grupları

kan grupları İng. b load groups

İnsan topluluklarında çeşitli antijen sistemlerine göre farklı kan tiplerinin sınıflandırılması. En önemli kan grubu sistemi ABO sistemidir. Alyuvarlarda A ve B aglütinojenleri ile kan plâzmasında A ve B aglütininlerinin bulunup bulunmamasına göre meydana gelen kan tipleri olup A, B, AB, O olmak üzere dört tiptir. AB kan grubundaki kişiler A ve B antijenlerine sahiptir ve bu sebeple genel alıcıdırlar. O tipi olanlarda antijen bulunmaz, bu sebeple O tipinden başka kan kabul edemezler ve genel vericidirler. Bunun dışında Rh (+, -) sistemi ile MN sistemi de vardır. Bu sistemler tıpta, genetikte kullanılmaktadırlar.


kan grupları Fr. groupes sanguins

(zooloji)


kan grupları İng. blood groups

İnsan ve hayvan topluluklarında alyuvar yüzeylerinde bulunan çeşitli antijen sistemlerine göre farklı kan tiplerinin sınıflandırılması. İnsanda esas olarak alyuvarlarda A ve B antijenleriyle kan plazmasında alfa (anti-A) ve beta (anti-B) antikorlarının bulunup bulunmamasına göre A, B, AB ve O kan gruplarıyla bunların dışında alt gruplar bulunmaktadır. Her grup kendi adıyla anılan antijeni içerir. Bunun dışında Rh faktörünün olup olmamasına göre pozitif veya negatif adlandırılır. Hayvanlarda her hayvan türünde kan grupları farklı olması ve kan grubu faktörlerinin oldukça çok olması pratik olarak belirlenmesi olanaksızdır. Ancak organize bir laboratuvar, belirli uzman ve çok sayıda hayvan gerekmektedir. Sığırlarda 60, koyunlarda 8, atlarda 8, köpeklerde 11, tavuklarda 12 kan grubu sistemi belirlenmiştir.


kan grupları İng. blood groups

Alyuvarlarda A ve B aglütinogenleri ile kan serumu ya da plâzmasında a ve b aglütininlerinin bulunup bulunmamasına göre meydana gelen kan tipleri olup A,B AB ve O olmak üzere 4 tiptir. A'yı kapsayan alyuvarları olan kimseye B tipi serum, B'yi kapsayana A tipi serum, AB 'yi kapsayana A ya da B tipi serum verilirse aglütinasyon meydana gelir. Fakat O olan kana A,B AB tipi serum verilirse hiçbir birikişme meydana gelmez.


kan grupları için benzer kelimeler


kan grupları, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kan grupları kelimesinin tersten yazılışı ıralpurg nak diziliminde gösterilir.