tebeşir

tebeşir Far. teb¥ş³r

a. 1. Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya. 2. Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk: “Tahta başında, elimde tebeşir, sallanıyorum.” -Y. Z. Ortaç.


tebeşir

1.İbrik : Şu tebeşiri doldur. 2.Toprak su testisi.


tebeşir İng. chalk

1.Okyanus diplerinde bulunan ve böcek kabuklarının çökmesi ile oluşan doğal kalsiyum karbonat. 2.Diatomlar ve diğer deniz canlılarının iskelet kalıntılarından doğal olarak oluşmuş amorf kalsiyum karbonat.


tebeşir İng. calcium carbonate

Kalsiyum karbonatın en az % 33 kalsiyum içermesi gereken, saf kalsiyum karbonat içeren, absorbant ve kalsiyum kaynağı.


tebeşir için benzer kelimeler


tebeşir, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'e', 'ş', 'i', 'r', şeklindedir.
tebeşir kelimesinin tersten yazılışı rişebet diziliminde gösterilir.