aluminyum florür

aluminyum florür İng. aluminium fluoride

Formülü AlF3, mol kütlesi 84,0 g , yoğunluğu 3,1 g/mL ve kafes yapısında (a=2,029Å, alfa=58°,) olan , genellikle kriolitin( Na3Al(OH)3) %15 ’lik HF çözeltisinde çözünmesi veya 400-700 °C’da Al2O3 ve HF’ün etkisiyle elde edilen, aluminyumun eldesinde, saflaştırılmasında ve cam sanayisinde kullanılan, suda az çözünen renksiz kristal bir madde.


aluminyum florür için benzer kelimeler


aluminyum florür, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'u', 'm', 'i', 'n', 'y', 'u', 'm', ' ', 'f', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
aluminyum florür kelimesinin tersten yazılışı rürolf muynimula diziliminde gösterilir.