krom-III-florür

krom-III-florür İng. chromic fluoride

Formülü CrF3.4H2O olan ve kristallerinin rengi yeşil olup suda çözünür ve pamuğu boyamada kullanılan bir tuz.


krom-III-florür için benzer kelimeler


krom-III-florür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', '-', 'I', 'I', 'I', '-', 'f', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
krom-III-florür kelimesinin tersten yazılışı rürolf-III-mork diziliminde gösterilir.