demir-krom çizgesi

demir-krom çizgesi İng. iron-chromium diagram

Demir-krom dizgesinde, bir atmosfer basınçta, çeşitli bileşim ve sıcaklıklarda oluşan fazları özetliyen çizge. (Paslanmaz çeliklerin yapımı ile krom kaplama işleminde, temel bilgi kaynaklarından biri.)


demir-krom çizgesi için benzer kelimeler


demir-krom çizgesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', '-', 'k', 'r', 'o', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
demir-krom çizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegziç mork-rimed diziliminde gösterilir.