krom alaşımı

krom alaşımı İng. chromium alloy

Kromun öteki elementlerle yaptığı krom temelli alaşım.


krom alaşımı için benzer kelimeler


krom alaşımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', ' ', 'a', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
krom alaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışala mork diziliminde gösterilir.