aluminyum klorür

aluminyum klorür İng. aluminium chloride

Formülü AlCl3, mol kütlesi 133,3 g , yoğunluğu 2,44 g/mL, monoklinik kafes yapısında (a=5,91Å, b=10,24Å, c=6,16Å, ß=108°) olan, klor ve CO karışımının kaolin veya boksit ile etkileşmesinden elde edilen, susuz halde organik sentezlerde (örneğin Friedel-Crafts reaksiyonunda), petrol kraking’inde katalizör olarak, yün boyamada vb. kullanılan, asetonda, piridinde, nitrobenzende çözünen ve 100 g suda ise 25°C da 44,38 g çözünen, süblimleşebilen, renksiz kristal bir madde.


aluminyum klorür için benzer kelimeler


aluminyum klorür, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'u', 'm', 'i', 'n', 'y', 'u', 'm', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
aluminyum klorür kelimesinin tersten yazılışı rürolk muynimula diziliminde gösterilir.