alveoler lipoproteinozis

alveoler lipoproteinozis İng. alveolar lipoproteinosis

Akciğerlerde fosfolipitlerin, surfaktan proteinin ve diğer proteinlerin alveol içerisinde birikmesi, alveoler fosfolipidozis. Sıçan ve farelerde önemli bir bozukluktur, ayrıca keçilerde de artritis-ensefalitis virüs enfeksiyonu ve diğer kronik interstiyel pnömonilerde de biçimlenir.


alveoler lipoproteinozis için benzer kelimeler


alveoler lipoproteinozis, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'v', 'e', 'o', 'l', 'e', 'r', ' ', 'l', 'i', 'p', 'o', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', 'o', 'z', 'i', 's', şeklindedir.
alveoler lipoproteinozis kelimesinin tersten yazılışı sizonietorpopil reloevla diziliminde gösterilir.