alyon kesilmek

alyon kesilmek

zenginlik taslamak: “'İki Dulun Kocası' adlı bir taklitli güldürü oynanmış ve Nerval'in gözünde büyümüş büyümüş, alyon kesilmiştir.” -S. Birsel.


alyon kesilmek için benzer kelimeler


alyon kesilmek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'y', 'o', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
alyon kesilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlisek noyla diziliminde gösterilir.