amaç içeriği

amaç içeriği İng. intentional content

Bir toplumsal küme üyelerinin, o kümeye özgü eylemlerinin yöneldiği çıkar ve değerlerin toplamı.


amaç içeriği için benzer kelimeler


amaç içeriği, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
amaç içeriği kelimesinin tersten yazılışı iğireçi çama diziliminde gösterilir.