amaçlı dokunca

amaçlı dokunca İng. barratry

Kaptanın ya da gemi adamlarının bir sonucu amaçlayarak meydana getirdikleri dokunca.


amaçlı dokunca için benzer kelimeler


amaçlı dokunca, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', 'n', 'c', 'a', şeklindedir.
amaçlı dokunca kelimesinin tersten yazılışı acnukod ılçama diziliminde gösterilir.