amanname

amanname Ar. am¥n + Far. n¥me

a. (amanna:me) tar. İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.


amanname, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'n', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
amanname kelimesinin tersten yazılışı emannama diziliminde gösterilir.