amino asit değeri

amino asit değeri İng. amino acid value

Proteinlerin niteliklerini belirlemek için referans bir proteinle kıyaslanarak saptanan değer.


amino asit değeri için benzer kelimeler


amino asit değeri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'n', 'o', ' ', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
amino asit değeri kelimesinin tersten yazılışı ireğed tisa onima diziliminde gösterilir.