aminoasil adenilat, AA-AMP

aminoasil adenilat, AA-AMP İng. aminoacyl adenylate

Yüksek enerjili bir bileşik. Protein sentezinde bir amino asit ile onun tRNA adaptörü arasında kovalent bağ teşekkülünde aracı olan aktive edilmiş bir bileşik. Aminoaçil adenilat.


aminoasil adenilat İng. aminoacil adenylate, AA-AMP

Protein sentezinde bir aminoasitle onun tRNA adaptörü arasında kovalent bağ oluşumunda aracı olan aktive edilmiş yüksek enerjili bir bileşik, aminoaçil adenilat.


aminoasil adenilat, AA-AMP için benzer kelimeler


aminoasil adenilat, AA-AMP, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, P harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'n', 'o', 'a', 's', 'i', 'l', ' ', 'a', 'd', 'e', 'n', 'i', 'l', 'a', 't', ',', ' ', 'A', 'A', '-', 'A', 'M', 'P', şeklindedir.
aminoasil adenilat, AA-AMP kelimesinin tersten yazılışı PMA-AA ,talineda lisaonima diziliminde gösterilir.