amip dizanterisi

amip dizanterisi İng. amebic dysentery

Şiddetli amebiozisli hastalarda bağırsaklarda oluşan ülserler sonucunda oluşan dizanteri, amebik kolitis, bağırsak amebiyozisi, protozoal dizanteri.


amip dizanterisi için benzer kelimeler


amip dizanterisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'p', ' ', 'd', 'i', 'z', 'a', 'n', 't', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
amip dizanterisi kelimesinin tersten yazılışı isiretnazid pima diziliminde gösterilir.