amip apsesi

amip apsesi İng. amebic abscess

Amebiyozisli hastalarda Entamoeba histolytica’nın portal dolaşıma girmesi sonucunda karaciğerde oluşturduğu apselere verilen ad. Karaciğer dışında dalak ve beyinde de rastlanmaktadır.


amip apsesi için benzer kelimeler


amip apsesi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'p', ' ', 'a', 'p', 's', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
amip apsesi kelimesinin tersten yazılışı isespa pima diziliminde gösterilir.