amipli dizanteri

amipli dizanteri İng. amoebic dysentery

Başlıca belirtileri, karın ağrısı, kanlı, sancılı ve sümüklü sürgün olan sıcak ülkeler hastalığı.


amipli dizanteri İng. amoebic dysentery

Özellikle Entamoeba histolytica olmak üzere çeşitli amip türlerinin neden olduğu, başta tropik ve subtropik bölgeler olmak üzere dünyanın her tarafında yaygın olarak görülen enfeksiyon, amebizm, amebiyozis. Acanthamoeba, Hartmannella ve Naegleria gibi amipler serbest yaşamlı olmalarına rağmen, insanlar için potansiyel patojendirler. Ancak bu terim genellikle E. histolytica’nın neden olduğu enfeksiyonlar için kullanılmaktadır.


amipli dizanteri için benzer kelimeler


amipli dizanteri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'p', 'l', 'i', ' ', 'd', 'i', 'z', 'a', 'n', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
amipli dizanteri kelimesinin tersten yazılışı iretnazid ilpima diziliminde gösterilir.