ampulla membranasea

ampulla membranasea İng. ampullae membranaceae

anat. İç kulakta, zardan yarım halka kanallarının ampullae osseae içinde yapmış oldukları şişkinlikler.


ampulla membranasea için benzer kelimeler


ampulla membranasea, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'u', 'l', 'l', 'a', ' ', 'm', 'e', 'm', 'b', 'r', 'a', 'n', 'a', 's', 'e', 'a', şeklindedir.
ampulla membranasea kelimesinin tersten yazılışı aesanarbmem allupma diziliminde gösterilir.