ampulla

ampulla

bk. ampul


ampulla İng. ampulla

anat. Ampül biçimindeki şişkinlik, kabarcık.


ampulla için benzer kelimeler


ampulla, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'u', 'l', 'l', 'a', şeklindedir.
ampulla kelimesinin tersten yazılışı allupma diziliminde gösterilir.