anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)

anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)

1) dertsiz, tasasız bir duruma gelmek; 2) günahlardan arınmış duruma gelmek.


anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak) için benzer kelimeler


anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak), 58 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'm', 'u', 'ş', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'n', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'y', 'e', 'n', 'i', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'm', 'u', 'ş', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlo ibig şumğod iney nadana ayev( kemnöd aşumğod nadana diziliminde gösterilir.