ansal görev

ansal görev İng. mental function

Anlığın yapı ve kapsamı dışında kalmakla birlikte ansal nitelik gösteren herhangi bir eylem.


ansal görev için benzer kelimeler


ansal görev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', şeklindedir.
ansal görev kelimesinin tersten yazılışı verög lasna diziliminde gösterilir.