ansal sağlık

ansal sağlık İng. mental health

Kişinin iyi uyumlu olduğu özlem ve dileklerini başarıyle doyurabildiği sürekli ve mutlu bir sağlık durumu.


ansal sağlık İng. mental health

Birey kişiliğinin toplumsal-ruhsal çevresine uyum göstermede başarılı olması, özlem ve dilekleri ile gerçek yaşam koşulları arasında büyük ayrılıkların bulunmaması durumu.


ansal sağlık için benzer kelimeler


ansal sağlık, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ansal sağlık kelimesinin tersten yazılışı kılğas lasna diziliminde gösterilir.