antlaşmanın tatbiki

antlaşmanın tatbiki İng. implimentation of treaties, application of treaties Fr. application des traités

antlaşmanın tatbiki için benzer kelimeler


antlaşmanın tatbiki, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 't', 'a', 't', 'b', 'i', 'k', 'i', şeklindedir.
antlaşmanın tatbiki kelimesinin tersten yazılışı ikibtat nınamşaltna diziliminde gösterilir.