antrepo belgesi

antrepo belgesi İng. warehouse receipt

Antrepolara bırakılan mallar için mal sahiplerine verilen senet ya da makbuz.


antrepo belgesi için benzer kelimeler


antrepo belgesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'r', 'e', 'p', 'o', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
antrepo belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb opertna diziliminde gösterilir.