aortik yarım ay kapaklar

aortik yarım ay kapaklar İng. aortic semilunar valves

Kalbin sol karıncığından aortaya açılan yerde bulunan, kanın karıncığa geri dökülmesini engelleyen sağ, sol ve septal kapakçıklar.


aortik yarım ay kapaklar için benzer kelimeler


aortik yarım ay kapaklar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'a', 'y', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
aortik yarım ay kapaklar kelimesinin tersten yazılışı ralkapak ya mıray kitroa diziliminde gösterilir.