açık yarım çember

açık yarım çember İng. open semi-circle

açık yarım çember için benzer kelimeler


açık yarım çember, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
açık yarım çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç mıray kıça diziliminde gösterilir.