yarım-çember kanalları

yarım-çember kanalları İng. semircircular canals

İç-kulakda,yarım çember biçiminde olan ve tutulumcukla bağlı bulunan 3 zar kanal.


yarım-çember kanalları için benzer kelimeler


yarım-çember kanalları, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', '-', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yarım-çember kanalları kelimesinin tersten yazılışı ırallanak rebmeç-mıray diziliminde gösterilir.