yarım daire kanalları

yarım daire kanalları

ç. a. anat. İç kulakta bulunan halka biçimindeki üç kanalın ortak adı.


yarım daire kanalları İng. semicircular canals

İç kulakta, yarım daire biçiminde olan ve tulumcukla bağlı bulunan üç zar kanal.


yarım daire kanalları

bk. yarım çember kanalları.


yarım daire kanalları İng. ductus semicirculares

anat. İç kulakta kemik labirintin yapısındaki yarım halka biçimindeki üç kanal, duktus semisirkulares.


yarım daire kanalları için benzer kelimeler


yarım daire kanalları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'a', 'i', 'r', 'e', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yarım daire kanalları kelimesinin tersten yazılışı ırallanak eriad mıray diziliminde gösterilir.