kalıcı sağ aortik kemer

kalıcı sağ aortik kemer İng. persistent right aortic arch

Doğuştan bir damarlanma bozukluğu sonucu aortanın solda olması gerekirken sağda bulunması sonucunda sol tarafta bulunan akciğer atardamarıyla aort arasındaki ligamentum arteryosumun (fetustaki ductus arteryosus) sağdaki aortla soldaki akciğer atardamarını birleştirirken soluk borusu ve yemek borusunun üstünden geçip özofagusu ve trakeyi vasküler bir halka oluşturarak boğumlaması, persiste sağ aortik ark.


kalıcı sağ aortik kemer için benzer kelimeler


kalıcı sağ aortik kemer, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 's', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
kalıcı sağ aortik kemer kelimesinin tersten yazılışı remek kitroa ğas ıcılak diziliminde gösterilir.