apak sapak

apak sapak

Abuk sabuk.


apak sapak için benzer kelimeler


apak sapak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
apak sapak kelimesinin tersten yazılışı kapas kapa diziliminde gösterilir.