apak topak

apak topak

Tombul, gürbüz, sevimli.


apak topak için benzer kelimeler


apak topak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'k', ' ', 't', 'o', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
apak topak kelimesinin tersten yazılışı kapot kapa diziliminde gösterilir.