apış apış

apış apış

Yan yan, bacakları aça aça yürüme.


apış apış için benzer kelimeler


apış apış, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'p', 'ı', 'ş', şeklindedir.
apış apış kelimesinin tersten yazılışı şıpa şıpa diziliminde gösterilir.