apış kesim

apış kesim Fr. Pésrinéotomie

apış kesim için benzer kelimeler


apış kesim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
apış kesim kelimesinin tersten yazılışı misek şıpa diziliminde gösterilir.