apış arası

apış arası

a. İki bacağın arasında kalan yer: “Apışlarının arasına bir sac mangal alarak yakıcı soğuktan korunmaya çalışıyordu.” -E. E. Talu.


apış arası İng. perineum

Anüsle meme veya skrotum arasında olan bölge, perineum, hlk. ican. Pelvis zeminiyle pelvis çıkışını içeren yapıların tümü.


apış arası için benzer kelimeler


apış arası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
apış arası kelimesinin tersten yazılışı ısara şıpa diziliminde gösterilir.