ardı

ardı

1. Soğan, sarımsak bağları, demetleri. 2. Heybenin iki gözünü ayıran kısım.


Ardı

Erzurum ili, Horasan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


ardı için benzer kelimeler


ardı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', şeklindedir.
ardı kelimesinin tersten yazılışı ıdra diziliminde gösterilir.