ardıl öndeyisel p-değeri yaklaşımı

ardıl öndeyisel p-değeri yaklaşımı İng. posterior predictive p-value approach

ardıl öndeyisel p-değeri yaklaşımı için benzer kelimeler


ardıl öndeyisel p-değeri yaklaşımı, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'l', ' ', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'y', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'p', '-', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ardıl öndeyisel p-değeri yaklaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalkay ireğed-p lesiyednö lıdra diziliminde gösterilir.