ardıl öngörü bilgi ölçütü

ardıl öngörü bilgi ölçütü İng. forecast posterior information criterion
ardıl öngörü bilgi ölçütü İng. PICF

ardıl öngörü bilgi ölçütü için benzer kelimeler


ardıl öngörü bilgi ölçütü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'l', ' ', 'ö', 'n', 'g', 'ö', 'r', 'ü', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 't', 'ü', şeklindedir.
ardıl öngörü bilgi ölçütü kelimesinin tersten yazılışı ütüçlö iglib ürögnö lıdra diziliminde gösterilir.