ardıradın

ardıradın

bk. ardıradan.


ardıradın için benzer kelimeler


ardıradın, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'r', 'a', 'd', 'ı', 'n', şeklindedir.
ardıradın kelimesinin tersten yazılışı nıdarıdra diziliminde gösterilir.