argadaş

argadaş

Arkadaş, krş. arhadaş


argadaş, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'g', 'a', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
argadaş kelimesinin tersten yazılışı şadagra diziliminde gösterilir.