arı buğday

arı buğday

1. İçinde yabancı tohum bulunmıyan buğday. 2. Bir çeşit buğday.


arı buğday için benzer kelimeler


arı buğday, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'd', 'a', 'y', şeklindedir.
arı buğday kelimesinin tersten yazılışı yadğub ıra diziliminde gösterilir.