arı kıran

arı kıran

Bal arılarını yiyerek geçinen, serçeden az büyük, türlü renkli ve bağ bozumu zamanı gelen bir göçmen kuş.


arı kıran için benzer kelimeler


arı kıran, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
arı kıran kelimesinin tersten yazılışı narık ıra diziliminde gösterilir.