arı kızdıranı sokar

arı kızdıranı sokar

“kişi, sonunda öleceğini de bilse kendisini sinirlendirene saldırır” anlamında kullanılan bir söz.


arı kızdıranı sokar için benzer kelimeler


arı kızdıranı sokar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'd', 'ı', 'r', 'a', 'n', 'ı', ' ', 's', 'o', 'k', 'a', 'r', şeklindedir.
arı kızdıranı sokar kelimesinin tersten yazılışı rakos ınarıdzık ıra diziliminde gösterilir.