arık tıkızlık

arık tıkızlık İng. weak compactness

Arık ilingeye göre tıkızlık.


arık tıkızlık için benzer kelimeler


arık tıkızlık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', 'k', ' ', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
arık tıkızlık kelimesinin tersten yazılışı kılzıkıt kıra diziliminde gösterilir.